Rybka                      27. 11. - 2. 12. 2018. 96h lovu v chladné vodě. Dvoukolový závod dvojic. 

Propozice

Dvoukolový zimní carpfishing. Spaní ve vytápěných chatkách (v chatce 220V, topení, Wi-Fi, blízko WC a k dispozici i sprchy). Stará pískovna v Roudnici u Hradce králové (16ha). 14 týmů.

Startovné

12000,-Kč na tým (1-2 rybáři)

Termín závodu

27. 11. - 2. 12. 2018 (96 hodin lovu)
 

Harmonogram

 • Registrace a losování prvního kola: 27. 11. 2018 v 17:00 začne registrace týmů, uvítací a doprovodný program (občerstvení zdarma). Losování proběhne v 19:00 hodin. Pořadí losování je určeno došlou platbou startovného. V prvním losování se vybírá ze všech pozic na jezeře, tzn. obou závodních sektorů. Týmy, které nemají možnost se dostavit na losování, bude zastupovat některý z rozhodčích. Vylosuje jim místo v zastoupení. Po losování je možné se přesunout na svá lovná místa.
 • Příprava před závodem: 28. 11. 2018 v 7:00 je možné začít s mapováním lovného místa ze břehu a krmením.
 • Začátek prvního kola: 28. 11. 2018 v 8:00 hod.
 • Konec prvního kola: 30. 11. 2018 v 10:00 hod. bude ukončeno první kolo. Závodníci se sejdou v 11: 00 v klubovně revíru.
 • Losování druhého kola: 30. 11. 2018 v 11:30 proběhne losování míst pro druhé kolo. Losuje se v opačném pořadí než v kole prvním. Tým co měl v prvním kole Sektor A(B) losuje ze Sektoru B(A).
 • Začátek druhého kola: 30. 11. 2018 v 14:00. Ale již od 13:00 hodin je možné mapovat dno ze břehu a krmit.
 • Konec závodu: 2. 12. 2018 v 12:00 hod.
 • Vyhlášení: 2. 12. 2018 cca v 13:30.

Pravidla

 • Loví se ve dvoučlenných týmech na celkem 4 pruty. Je možné lovit i jako jednotlivec na 4 pruty.
 • Bodované pouze 3 nejtěžší ryby – počítá se kapr a amur.
 • Povolená technika lovu: pouze metodou na položenou, nástraha na vlas, háček bez protihrotu.
 • Nahazování, vnadění a mapování dna pouze ze břehu. Lov na feeder je zakázán.
 • Krmení: boilie, vařený partikl, pelety, těsto, pasty, methotmix, dipy, gely a umělé nástrahy.
 • Povinná výbava: podložka minimálně 100 cm, podběrák minimálně 100 cm ramena, klinik.
 • Zakázané je použití pletených kmenových šňůr, zavážecích lodiček, sakování ryb.
 • Závodník může lovit pouze ve svém sektoru. Při pochybnostech určí týmu sektor hlavní rozhodčí před začátkem každého kola.
 • Prostesty proti pravidlům je nutné podávat rozhodčím neprodleně. Protest podaný zpětně po několika hodinách či dnech bude brán jako taktický a povážován za promlčený. 
 • Za první porušení pravidel závodu bude týmu udělena žlutá karta. Při dalším porušení pravidel bude tým diskvalifikován a vykázán od vody bez nároku na vrácení startovného.
 • Při zdolávání může ryba zajet do sousedního sektoru. Tým, kterému ryba do sektoru zajede je povinen se zdolávajícím spolupracovat (uvolnění či rozmotání montáže apod.).
 • Zbytek viz rybářský řád revíru Roudnice.

 

Lovná místa a jejich rozdělení do sektorů pro druhé losování

 

Jednotlivé sektory pro lovná místa

Vážení úlovků

Při registraci předáme týmu telefonní číslo rozhodčích. Po ulovení ryby závodníci ponechají rybu v podběráku ve vodě a zavolají na dané číslo. Rozhodčí bude mít uložené tel. číslo z každého týmu podle čísla místa. Závodníkovi dá najevo, že vyjíždí k úlovku ukončením hovoru bez jeho přijetí. Je nutné vyčkat na odmítnutí hovoru. Rozhodčí mají nonstop službu a budou neustále na telefonu. Do odvolání budou rozhodčí vyjíždět ke každé ulovené rybě. To i v případě když bude váhově lehčí než zbytek ryb na plné kartě týmu. 

Další ustanovení

 • Veškeré návštěvy u týmů je nutné ohlásit u rozhodčích v klubovně revíru. Neohlášené osoby pohybující se kolem vody budeme vykazovat z prostoru revíru.
 • Pořadatel závodů si vyhrazuje právo na změnu řádu závodů, přijetí dalších opatření po celou dobu závodů, pokud by byla ohrožena bezpečnost závodníků nebo došlo k okolnostem, které by mohly narušit regulérnost závodů. 
 • Všichni soutěžící se závodů účastní na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá majetková škoda nebo újma na zdraví nebude účastníkům závodu pořadatelem závodů hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost.

Ceny

 • 1. tým 40000,–Kč + pohár + startovné na další ročník Winter cup Roudnice + ceny sponzorů,
 • 2. tým 28000,–Kč + pohár + chytání na Roudnici + ceny sponzorů
 • 3. tým 17000,–Kč + pohár + chytání na Roudnici + ceny sponzorů
 • 4. a 5. tým věcné ceny od sponzorů
 • 1 × cena za první bodovanou rybu závodu – cena sponzorů + pohár
 • 1 × nejtěžší bodovaná ryba závodu – cena sponzorů+ pohár
 • 1 x cena vítěz prvního kola – pohár
 • 1 x cena vítěz druhého kola – pohár

Celkem odměny v hodnotě více jak 120 000 Kč.

Přihlášení do závodu

Závod je pro rok 2018 již naplněn.